Kokada
For English Version Click Here
Origin of Recipe :
Curacao
Ingredients :

2 koko seku
1 lider di suku
1 theelep di vanilla
1 theelep di esensia di rosa
2 cup di awa Foodcolor si ta desea un of otro kolor

Preparation :

Nos ta kibra e kokonan saka nan for di e kaska pa despues kita e kaska maron skur for di e koko. Ora ta kla ku esaki ta raspa e kokonan. Den un wea nos ta pone e suku den dos cup di awa na kandela i agrega e esensia di rosa, i e vanilla. Bira nan bon den otro i laga e suku kushina kohe punta. Na momento ku esaki ta e kaso ta basha e koko raspa den e suku , sigi drei i large bira un tiki diki. Ora e kokada kaba di kushina ta bahe for di kandela. Ku un kuchara ta saka e kokada na e tamaño desea i poné nan den un schaal. Si bo ta desea pa e kokada sali mas duru i grandi ta pone 2 liber di suku enbes di unu. Bo por larga e kokada keda blanku of ta pone foodcolor i dune color. Pa e kokada pretu NO ta kaska e kokonan i ta usa suku bruin enbes di suku blanku. Tip; Ora bo saka un tiki dje suku na kandela ku un kuchara i lage lek den un tiki awa , anto e tarda pa lek i na momento ku esaki sosode e no larga lihe den e awa e ora ey e suku a KOHE PUNTA.


Category :
Appetizer
Appetizer
Beef
Beef
Beverage
Beverage
Bread
Bread
Cake
Cake
Cookie
Cookie
Dessert
Dessert
Holiday
Holiday
Komedor Krioyo
Komedor Krioyo
Lamb
Lamb
Main Dish
Main Dish
Pasta
Pasta
Pie
Pie
Pork
Pork
Salad
Salad
Sauces
Sauces
Seafood
Seafood
Sidedish
Sidedish
Sonia Garmers
Sidedish
Special Diet
Special Diet
Surinam
Surinam
Sweets
Sweets
Vegetarian
Vegetarian
***